Chính thức tăng viện phí từ 15/4

Theo Bộ Y tế, mức viện phí mới sẽ được áp dụng với 12%/tổng số 4.000 dịch vụ y tế đang được cung cấp, và vẫn theo nguyên tắc thu một phần viện phí (3 yếu tố cấu thành viện phí lần này gồm chi phí thuốc, máu, dịch truyền; chi phí điện nước, thông tin liên lạc, xử lý rác thải; chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế).

Các chi phí còn lại như lương cán bộ y tế vẫn do Nhà nước chi trả.

Theo tính toán của Bảo hiểm xã hội, so với viện phí hiện hành, một số dịch vụ y tế sẽ giảm giá trong lần điều chỉnh này, bao gồm chi phí chụp CT (mức cũ 300.000 - 1 triệu đồng/lượt chụp, mức mới 500.000 - 800.000 đồng/lượt chụp).

Số còn lại tăng giá, với 70% tăng khoảng 5 lần so với hiện hành, thậm chí có dịch vụ tăng 20 lần so với hiện hành. Điểm mới của khung viện phí này còn ở chỗ trên 50% dịch vụ chỉ quy định một mức viện phí tối đa, tránh hiện tượng quy định khung viện phí tối thiểu và tối đa, nhưng chỉ áp dụng mức tối đa như trước đây.

Với các dịch vụ còn quy định viện phí tối thiểu - tối đa, chênh lệch giữa hai mức chỉ từ 3.000 - 30.000 đồng.

Ông Phạm Lương Sơn, trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội), cho biết đây là lần thứ 7 kể từ năm 1995, Bộ Y tế đề nghị điều chỉnh viện phí, và lần này đã được liên bộ và Chính phủ chấp thuận do dự thảo đạt được đồng thuận./.

theo tuoitre